מצודות על ישעיהו לג יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק לג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"לבך יהגה אימה" - לבך שהיה חושב אימה ואומר איה סופר המלך עתה יבוא עלינו ויכתוב המס ואיה שוקל כסף המס מידינו ואיה הסופר את מגדלי העיר והבתים הגבוהים כי לפי מספר המגדלים היה המס

מצודת ציון

"יהגה" - יחשוב כמו והגיון לבי (תהלים יט)

"אימה" - פחד

"שוקל" - מלשון משקל