מצודות על ישעיהו כ ו


מצודת דוד

"ואיך נמלט אנחנו" - אם כך עלתה בהם ולא יכלו למלט את עצמם איך נמלט אנחנו בעזרתם

"כה מבטנו" - כזאת עלתה להאומות אשר היינו מביטים אליהם לעזרה אשר חשבנו לנוס אליהם להנצל ממלך אשור

"יושב האי הזה" - זהו א"י שהוא בגבול הים

מצודת ציון

"כה" - כמו כן

"נסגו" - מלשון ניסה ובריחה