מצודות על ישעיהו י לא

<< מצודות על ישעיהו • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"העיזו" - נאספו יחד לברוח

"נדדה" - עדת מדמנה נדדה ממקומה וברחה

מצודת ציון

"העיזו" - ענין אסיפה כמו שלח העז (שמות ט)