מצודות על ישעיהו י לג

<< מצודות על ישעיהו • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"ורמי הקומה" - האילנות גבהי הקומה נעשה כרותים ר"ל מתו הגבורים

"הנה האדון" - כאומר אבל לא היה כמו שחשב כי הנה האדון ה' כרת ענפיו בכלי המשחית רצה לומר שלח המלאך והכה בהם

מצודת ציון

"מסעף" - ענין ענפים כמו וכלה סעיפיה (לקמן כז) ור"ל יסיר הסעיפים וכן ויסקלהו (לעיל ה) ורצה לומר הסיר האבנים

"פארה" - גם הוא ענין ענף כמו ותארכנה פארותיו (יחזקאל לא)ועם כי אמר מסעף אמר גם פארה לתוספת באור וכן רתקו בזקים (נחום ג)

"במערצה" - כן שם הכלי המשחית ומשבר והוא מלשון בקומו לערוץ הארץ (לעיל ב)

"ורמי הקומה" - ענינם רוממות וגבהות

"גדועים" - ענין כריתה כמו שקמים גדעו (לעיל ט)