מצודות על ישעיהו י לב

<< מצודות על ישעיהו • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 


מצודת דוד

"הר וגו' גבעת וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ינופף" - כשראה את ירושלים היה מניף ידו עליה בדרך בזיון ולעג כאומר הלא בנקל אכבשנה

"עוד היום" - כ"כ מיהר בהליכתו למען יעמוד בנוב בעוד יום כי משם יכול הרואה לראות את ירושלים

מצודת ציון

"ינפף" - ענין הרמה