מצודות על ישעיהו י כו

<< | מצודות על ישעיהופרק י' • פסוק כ"ו | >>
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ונשאו" - יטלטלנו מן העולם כדרך שנשא את מצרים

"ומטהו" - חוזר על מלת ועורר לומר שיעורר עליו מטהו אשר היה על הים בפרעו ובחילו

"ועורר" - ה' יעורר עליו שוט המכה דוגמת מכת מדין בימי גדעון שנפלו בלילה אחד והמלכים שברחו נהרגו עורב בצור עורב וכן כולם כמ"ש בשופטים ולקצר לא זכר אלא אחד מהם ורצה לומר כמוהם יהיה סנחריב אחר שישוב לארצו ימות שם בחרב 

מצודת ציון

"ועורר" - מלשון התעוררות

"שוט" - ענינו כמו שבט וכן שוט לסוס (משלי כו)

"ונשאו" - מלשון משא וטלטול

"בדרך" - בענין