מצודות על ישעיהו יט כב

<< | מצודות על ישעיהופרק י"ט • פסוק כ"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ושבו" - כאשר יעשו תשובה יתרצה להם ויקבל עתר תפלתם וירפאם

"ונגף" - כאשר יחטאו לו ינגוף אותם אבל לא תתמיד כי מיד אחר הנגיפה ירפאם ר"ל לא יאריך להם עד שתתמלא סאתם וינגפו מבלי תקומה כי לטובתם יפרע מהם מעט מעט 

מצודת ציון

"ונגף" - ענין הכאה כמו ונגפו אשה הרה (שמות כא)

"ונעתר" - הוא ענין רבוי כמו ועתר ענן הקטורת (יחזקאל ח)ור"ל יקבל מרבית תפלתם ויתרצה להם וכן ונעתור להם (דברי הימים א' ה)