מצודות על ישעיהו יט י

<< | מצודות על ישעיהופרק י"ט • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והיו שתותיה מדוכאים" - דרך ציידי דגים לסתום בפני המים המתפשטים ויוצאים משפת הנהר שלא ישובו למקומם והמים המתפשטים נעשים אגמים נחים ועומדים במקומם ובהם צדים הדגים ולזה אמר כשתחרב היאור ידוכאו יסודי הסתימות של כל העושים סתימה להיות אגמי נפש כי הואיל ואין מים אין עוד צורך בהסתימות ההם 

מצודת ציון

"שתותיה" - ענין יסודות כמו כי השתות יהרסון (תהלים י"א)

"מדוכאים" - ענין כתיתה כמו דכא לארץ חיתי (שם קמ"ג)

"שכר" - ענין סתימה כמו ויסכרו מעיינות תהום (בראשית ח)

"אגמי" - כן יקראו מים מכונסים כמו לאגם מים (תהלים ק"ז)

"נפש" - ענין מנוחה והשקט כמו שבת וינפש (שמות ל"ב)