מצודות על ישעיהו יט יד

<< | מצודות על ישעיהופרק י"ט • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והתעו" - היועצים והשרים התעו את מצרים בכל הדברים כמו השכור אשר יהיה נתעה בעת יקיא מאכלו בעבור רוב השכרות אשר לא ידע אז מה לעשות

"ה' מסך" - המקום ערבב ובלבל בהם רוח עוות ועקום ר"ל בלבל דעתם בענין תכסיסי המלחמה 

מצודת ציון

"מסך" - ענין ערבוב ובלבול כמו מסכה יינה (משלי ט)שהוא ערבוב המים ביין

"עועים" - מלשון עוות ועקימות

"בקיאו" - ענינו החזרת המאכל אל החוץ כמו וספק מואב בקיאו (ירמיהו מ"ח)