מצודות על ישעיהו יד לב

<< מצודות על ישעיהו • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ובה יחסו" - בציון יחסו להסתתר מפני סנחריב כי לא כבשה

"כי ה' וגו'" - כאומר את זה יענה לומר דעו אשר ה' יסד את ציון ולא גבר עליה סנחריב

"ומה יענה מלאכי גוי" - כל אחד ממלאכי האומות ההולכים בשליחות מארץ לארץ כשישאלו אותו חדשות מה יענה לשואלים

מצודת ציון

"יענה" - ענין תשובה

"מלאכי" - שלוחים