מצודות על ישעיהו יד כז

<< מצודות על ישעיהו • פרק יד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"וידו הנטויה" - ר"ל ידו הלא היא נטויה להכות וכי ימצא מי ישוב ידו

"ומי יפר" - וכי ימצא מי יפר עצתו

מצודת ציון

"יפר" - ענין בטול ומניעה