מצודות על ישעיהו יד כא

<< מצודות על ישעיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"ומלאו" - ואז כשיוכרת זרעו ימלאו פני תבל ערים ולפי שאמר למעלה ועריו הרס לכן אמר שמעתה ימלאו ערים

"בל יקומו" - לרשת הארץ

"הכינו" - האומות יאמרו זל"ז הכינו מטבח לבני נ"נ

מצודת ציון

"מטבח" - מקום טבחה