מצודות על ישעיהו יד ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק יד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"שבט וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מטה רשעים" - רצה לומר העם שהיו מכים באומות כמטה הזה