מ"ג ישעיהו יד כא


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים

מנוקד: הָכִינוּ לְבָנָיו מַטְבֵּחַ בַּעֲו‍ֹן אֲבוֹתָם בַּל יָקֻמוּ וְיָרְשׁוּ אָרֶץ וּמָלְאוּ פְנֵי תֵבֵל עָרִים.

עם טעמים: הָכִ֧ינוּ לְבָנָ֛יו מַטְבֵּ֖חַ בַּעֲו‍ֹ֣ן אֲבוֹתָ֑ם בַּל־יָקֻ֙מוּ֙ וְיָ֣רְשׁוּ אָ֔רֶץ וּמָלְא֥וּ פְנֵֽי־תֵבֵ֖ל עָרִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הכינו לבניו מטבח" - לבל יקומו וירשו ארץ ותמלא הארץ שונאים ומציקים וכן תירגם יונתן בעלי דבבין כמו (שמואל א' כח) ויהי ערך ועוד יש לפתור ומלאו פני תבל ערים כלפי שאמרנו למעלה שם תבל כמדבר ועריו הרס חזר ואמר יכלה זרעו ויחזרו יושבי הערים למקומן ומלאו פני תבל עיירות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הכינו לבניו מטבח", בל יותר מהם איש, כי זאת להם מצד שני ענינים,

  • א) מגיע להם זה "בעון אבותם" העבר, שהחריבו תבל,
  • ב) לשמור הנזק בעתיד "בל יקומו" ויתגברו בשום פעם "וירשו ארץ", כי הם יטענו טענת ירושה על כל הארץ מצד אבותיהם שמלכו בכפה, לכן הכינו להם מטבח, למען "ימלא פני תבל ערים" מיושבות, שזה לא יהיה אם הם ירשו ארץ כי אז יחריבוהו. משיב ה' אל דברי המליץ לאמר.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומלאו" - ואז כשיוכרת זרעו ימלאו פני תבל ערים ולפי שאמר למעלה ועריו הרס לכן אמר שמעתה ימלאו ערים

"בל יקומו" - לרשת הארץ

"הכינו" - האומות יאמרו זל"ז הכינו מטבח לבני נ"נ

מצודת ציון

"מטבח" - מקום טבחה