מצודות על ישעיהו יב ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק יב
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


 

מצודת דוד

"צהלי" - הרימי קולך ברנן כי קדוש ישראל גדול בקרבך ר"ל ע"י הנפלאות שעשה בקרבך נתגדל שמו והוא מקרא מסורס  

מצודת ציון

"צהלי" - ענין הרמת קול וכן צהלי קולך בת גלים (לעיל י)