מצודות על ישעיהו יב ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


מצודת דוד

"הודיעו" - לפרסם הנס

"הזכירו" - היו מזכירים זה את זה שבחי המקום כי נשגב שמו ומהראוי אם כן להזכיר שבחיו

"ואמרתם" - תאמרו זה לזה דרך זרוז

מצודת ציון

"עלילותיו" - מעשיו

"נשגב" - חזק