מצודות על ישעיהו יב ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • 


 

מצודת דוד

"מודעת זאת" - הגאוה ההיא נודעת ומפורסמת בכל הארץ

"זמרו ה'" - זמרו אל ה' כי עשה דבר הראוי להתגאות בו