מצודות על ישעיהו ט יד

<< מצודות על ישעיהו • פרק ט
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"הוא הזנב" - הוא השפל שבעם

"מורה" - המלמד לעשות שקר

"ונשוא פנים" - מי שהכל נושאים לו פנים לפי רוב החשיבות

מצודת ציון

"מורה" - מלמד כמו את מי יורה דעה (לקמן כח)