מצודות על ישעיהו ט ד

<< מצודות על ישעיהו • פרק ט
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"והיתה" - אבל נצחון המלחמה ההיא היתה דומה לשרפה הנאכל באש כי לא נשמע רעש מלחמה ולא נראה דם כי המלאך הכה בהם

"כי כל סאון" - כל שאון המיית מלחמה הדרך להיות המייה ברעש גדול ושמלת ההרוגים מגוללת בדמים ומלוכלכת בו

מצודת ציון

"סאון" - כמו שאון בשי"ן והוא המיית מלחמה

"ושמלה" - ענין מלבוש

"מגוללה" - מלשון גלגול וסבוב