מצודות על ישעיהו ט טז

מצודות על ישעיהו • פרק ט >>
א • ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ועוד ידו נטויה" - להכות בהם עוד יותר

"כלו חנף" - כולם מחניפים לרשעים

"לא ישמח" - כי כשאדם חוטא ובא עליו העונש אין שמחה לפני המקום

מצודת ציון

"ומרע" - מרשיע

"נבלה" - דבר מגונה

"נטויה" - מלשון הטיה