מצודות על ישעיהו ז יח

<< מצודות על ישעיהו • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • 


 

מצודת דוד

"ולדבורה" - חיילות גבורים עוקצים כדבורים

"אשר וגו'" - כי כל חיל מצרים מקצהו יבואו בעזרת סנחריב

"יאורי מצרים" - אמר כן לפי שכל ארץ מצרים עשויה יאורים יאורים והנילוס עולה דרך שם להשקות השדות

"לזבוב" - חיילות רבות כזבובים

"ישרוק" - ר"ל יעיר לבם

"ביום ההוא" - ביום בוא סנחרב מלך אשור  

מצודת ציון

"ישרוק" - ענין השמעת קול בקבוץ השפתים וכן שרקו ויניעו ראשם (איכה ב)

"יאורי" - בתורה ת"א נהרא