מצודות על ישעיהו ז יד

<< מצודות על ישעיהו • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"וקראת" - העלמה עצמה תקרא שמו עמנואל והשם הזה יורה שהאל יהיה עמנו ולא תשלוט בנו יד האויב

"הרה" - עדיין לא היה נודע אם היא הרה

"העלמה" - היא אשת אחז

"לכן" - הואיל ואין רצונך שיתקדש שם שמים לזה יתן המקום אות מאליו ויתקדש שמו

מצודת ציון

"העלמה" - כן תקרא הרכה בשנים ואם היא בעולה וכן דרך גבר בעלמה (משלי ל)