מצודות על ישעיהו ז ט

<< מצודות על ישעיהו • פרק ז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"אם לא תאמינו" - אם אינכם מאמינים לדברי אלה זהו לפי שאין אתם קיימים ומחוזקים באמונת האל

"וראש שמרון בן רמליהו" - הוא ראש ומלך על שומרון ולא על ירושלים

"וראש" - ואף עתה עיר המלוכה של אפרים היא שמרון ואין לה כלום על ירושלים

מצודת ציון

"תאמנו" - ענין קיום כמו אמונת עתיך (לקמן לג)