מצודות על ירמיהו מ יב


מצודת דוד

"אשר נדחו שם" - בעת המלחמה