מצודות על ירמיהו מ ג

<< מצודות על ירמיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ויבא" - וכן הביא את הרעה והוא עשה את הרעה ולא גבר נ"נ בכח ידו

"ולא שמעתם בקולו" - ר"ל מה שנבאת להם בשם ה' להשלים עם מלך בבל לעבדו