מצודות על ירמיהו מ ח

<< מצודות על ירמיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"וישמעאל וגו'" - וגם ישמעאל וגו' באו המה ואנשיהם