מצודות על ירמיהו מ יא

<< מצודות על ירמיהו • פרק מ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"כי נתן" - אשר עזב שארית ליהודה ואשר הפקיד וגו'

"אשר במואב וגו'" - אשר ברחו שמה בעת מלחמת נ"נ