מצודות על ירמיהו מו יט

<< מצודות על ירמיהו • פרק מו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"ונצתה" - תהיה שממה מבלי ישאר מי יושב בה

"לשמה תהיה" - כי תגלו ממנה

"כלי גולה" - דרך הולכי גולה לתקן לעצמם כלי לשתות בו וכלי ללוש בו עיסה וכדומה

מצודת ציון

"לשמה" - לשממה

"ונצתה" - מלשון ציה ושממה