מצודות על ירמיהו מו יח

<< מצודות על ירמיהו • פרק מו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"כי כתבור בהרים" - כמו הר תבור הוא קבוע בהרים ולא יזוז ממקומו וכמו שהר ככרמל עומד על הים ולא ימוש משם כן יבוא נ"נ על מצרים ולא ישתנה ולא יזוז מביאתו שמה

מצודת ציון

"כתבור וככרמל" - שמות הרים נודעים ומפורסמים