מצודות על ירמיהו כ ט

<< מצודות על ירמיהו • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ואמרתי" - פעמים רבות אמרתי בלבי לא אזכור בפניהם שם ה' על פי ולא אדבר עוד נבואה בשמו

"והיה בלבי" - אבל הנבואה היה בלבי כאש בוערת וכנוס בעצמותי

"ונלאיתי" - נעשיתי נלאה ועיף לסבול בי הנבואה ולא יכולתי להתאפק לבלי לאמרה

מצודת ציון

"עצור" - כנוס ומאוסף כמו עצרת בוגדים (לעיל ט)

"ונלאתי" - ענין עייפות ויגיעה כמו העוה נלאו (שם)

"כלכל" - ענין הסבלה והחזקה כמו ומי מכלכל את יום בואו (מלאכי ג)

"ואוכל" - מלשון יכולת