מצודות על ירמיהו כ ח

<< מצודות על ירמיהו • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"לחרפה" - המה מחרפים אותי כל הימים בעבור דבר הנבואה

"כי מדי אדבר" - מתי שאדבר דברי נבואה אני צועק על הרעה הנעשה לי ואקרא בקול החמס והשוד הבא לי בעבורה

מצודת ציון

"מדי" - ענינו כמו מתי וכן מדי דברי בו (לקמן לא)

"חמס" - ענין הסרת היושר והוא מלשון נחמסו עקביך (לעיל יג)

"ושוד" - עושק הגוף

"ולקלס" - ענין לעג כמו וקלסה לכל הארצות (יחזקאל כב)