מצודות על ירמיהו כ ה

<< מצודות על ירמיהו • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"אתן" - על כי האריך והפסיק חזר ואמר אתן וכן דרך המקרא

"ואת כל יקרה" - כל הדברים היקרים הנמצאים בה

מצודת ציון

"חוסן" - ענין חוזק ועל העושר יאמר שהוא החוזק וכן חוסן ויקר יקחו (יחזקאל כב)

"יגיעה" - גם הוא יאמר על העושר הבא ביגיעה ועמל

"ובזזום" - מלשון בזה ושלל