מצודות על ירמיהו כ טז

<< מצודות על ירמיהו • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 


מצודת דוד

"ושמע" - המבשר הזה ישמע מאוהביו זעקת צרה ותרועת יללה

"ולא נחם" - משגזר עליהם הפיכה לא חשב מחשבה אחרת לבטל הגזירה

"והיה האיש ההוא" - זה המבשר

"כערים וגו'" - הם סדום וחברותיה

מצודת ציון

"נחם" - ענין הפוך מחשבה

"ותרועה" - ענין זעקת יללה כמו נפשו ירעה לו (ישעיהו טו)