מצודות על ירמיהו יז ו

<< מצודות על ירמיהו • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"ארץ מלחה" - והיא ארץ שעפרה מלוח ואינה מיושבת והוא כפל ענין במ"ש

"ושכן חררים" - שוכן שם ביבשות מרוב החמימות שבמדבר

"ולא יראה" - אינו רואה כשבא טובה בעולם והם הגשמים ור"ל לא עליו יהיו הגשמים

"והיה" - הבוטח באדם יהיה כערער הגדל בערבה

מצודת ציון

"כערער" - שם עץ מדברי וכן כערער (במדבר לקמן מח)

"בערבה" - ענינו כמו במדבר

"חררים" - ענינו יובש כמו נחר מפוח (לעיל ו)

"מלחה" - מלשון מלח