מצודות על ירמיהו יז ב

<< מצודות על ירמיהו • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"כזכור" - כמו שיתמידו לזכור בניהם כן זוכרים מזבחותם ואשריהם

"על עץ רענן" - סמוך לעץ רענן ומוסב על המזבחות שהעמידום סמוך לעץ רענן ועל הגבעות הגבוהות

מצודת ציון

"ואשריהם" - הוא אילן הנעבד

"רענן" - ענין לחות ורטיבות כמו בשמן רענן (שם צב)