מצודות על יחזקאל מד כ

מצודות על יחזקאל • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"כסום יכסמו" - על כהנים גדולים יאמר שהם יגלחו באופן שיגיע ראש שער זה בצד עקרו של זה ככוסמת הזו הסדורה בשבולת ראשו של זה בצד עקרו של זה כן ארז"ל (שם כב)

"ופרע לא ישלחו" - לא יניחו גדול השער להתפשט יותר מדאי וארז"ל שיגלחו אחד לשלשים יום (סנהדרין כב)

"וראשם לא יגלחו" - שער ראשם לא יגלחו בכל עת

מצודת ציון

"יגלחו" - ענין קציצת השער

"ופרע" - כן יקרא גדול השער כמו את ראשו לא יפרע (ויקרא כ"א)

"ישלחו" - ענין התפשטות כמו תשלח קציריה (תהלים פ')

"כסום יכסמו" - מלשון והחטה והכסמת (שמות ט') והוא מין זרע