מצודות על יחזקאל מד יג

<< מצודות על יחזקאל • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"ונשאו" - יסבלו כלימה הראויה להם וגמול תועבותם אשר עשו

"ולגשת וגו'" - ר"ל לא יגשו אל כל הקדשים נוסף על קדשי הקדשים כלומר לא לבד אסורים הם בעבודת קדשי הקדשים כי אסורים המה אף בעבודת קדשים קלים

"לכהן לי" - לשרת לי בדבר עבודת המזבח

מצודת ציון

"לכהן" - ענין שירות ועבודה