מצודות על יחזקאל מד יא

<< מצודות על יחזקאל • פרק מד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


מצודת דוד

"לפניהם" - לפני מביאי הקרבנות יעמדו לשרתם בדבר הקרבנות

"המה ישחטו וגו'" - הואיל והשחיטה כשרה בזר יכולים גם המה לעשותה

"והיו במקדשי" - ורק יהיו במקדשי משרתים בדבר המינוי על שערי הבית וגם יהיו משרתים את הבית בדבר הצריך בו

מצודת ציון

"פקודות" - ענין מינוי וגזברות כמו להיות פקידים בית ה' (שם כ"ט)