מצודות על יחזקאל כד י

<< מצודות על יחזקאל • פרק כד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 


 

מצודת דוד

"והעצמות" - גם העצמות יתייבשו מאד מחום האש

"והרקח" - אשים בה מרקחת הבשמים כי כן הדרך להשים הבשמים בתבשיל לאחר שנצטמק הרבה

"הרבה העצים" - ר"ל אמור בנבואה שאני ארבה העצים ואדליק האש למען התם את הבשר לכלותה  

מצודת ציון

"התם" - ענין השלמה וכליון כמו עד תומי אותם בידו (ירמיהו כז)

"והרקח המרקחה" - כן נקרא תערובות הבשמים וכן רוקח מרקחת (שמות ל)

"יחרו" - ענין יובש מחום האש כמו ותוכו נחר (לעיל טו)