מצודות על יחזקאל כד כא

מצודות על יחזקאל • פרק כד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טז • יז • יח • יט • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 


מצודת דוד

"אשר עזבתם" - כשיצאתם בגולה עזבתם בירושלים

"הנני מחלל" - למסור ביד האויב את מקדשי שהוא גאון עוזכם ומחמד עיניכם ומחמל נפשכם ר"ל אהוב לכם ותחמולו עליו

מצודת ציון

"גאון" - ענין רוממות

"עוזכם" - ענין חוזק

"ומחמל" - מלשון חמלה ורחמנות