מצודות על יחזקאל י יג

<< מצודות על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"לאופנים להם" - ר"ל להאופנים ההם שמעתי באזני קול קורא אותם בשם גלגל