מצודות על יחזקאל י ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"והחצר" - הוא החצר הפנימי

"את נוגה" - הארה וזריחה מכבוד ה'

"וירם כבוד ה'" - השכינה נסתלקה מעל הכרוב שעל הכפורת וירדה על מפתן בית קה"ק (ואולי זהו הסילוק האמור למעלה או שחזרה על הכרובים וחזרה ונסתלקה)

מצודת ציון

"וירם" - מלשון הרמה וסלוק

"הכרוב" - קראם בשם הכללי

"מפתן" - אסקופה

"נוגה" - ענין הארה וזריחה