מצודות על יחזקאל י ב

<< מצודות על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"ויבוא לעיני" - לבוש הבדים בא שמה ואני ראיתיו בא

"אל בינות לגלגל" - אל בין האופנים

"אל תחת לכרוב" - ר"ל אל חלק המקום מהם שהוא מתחת לכרוב והוא בשפולי האופנים

"ומלא" - ר"ל בהיותך שם תושיט ידך למלא חפניך גחלי אש מבין הכרובים וזרוק אותם על העיר והוא סימן השחתה כאכילה באש

"ויאמר" - היושב על הכסא ולקצר סמך על המבין וכפל מלת ויאמר יורה על הזרוז

מצודת ציון

"בינות" - מלשון בין

"לגלגל" - למ"ד במקום ה"א הידיעה והם האופנים וקראם בשם הכללי

"לכרוב" - כמו הכרוב

"חפניך" - כן יקרא פיסת היד כמו מלא חפניכם (שמות ט)

"לכרובים" - כמו הכרובים