מצודות על יחזקאל י ג

<< מצודות על יחזקאל • פרק י >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


מצודת דוד

"והענן מלא" - הענן היה ממלא את החצר הפנימית והיא עזרת כהנים

"מימין לבית וגו'" - כשבא שמה לבוש הבדים עמדו הכרובים ברוח דרומי מהבית