מצודות על יחזקאל ט יא

<< מצודות על יחזקאל • פרק ט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"משיב דבר" - היה משיב תשובה אל ה' המשלחו

"עשיתי וגו'" - כאומר הנה לא צוית לרשום כי אם על מצחות הצדיקים ולא על זולתם והנה כן עשיתי כי לא רשמתי על מצחות זולתם ומן הצדיקים הנה לא מצאתי