מצודות על יחזקאל ט ט

<< מצודות על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"בית ישראל" - הם הנשארים בארצם אחר גלות מלכות אפרים ונטפלו למלכות יהודה

"דמים" - אנשי שופכי דמים

"מוטה" - הטיית משפט

"עזב ה'" - ביד מערכת השמים

"ראה" - מה הנעשה בארץ  

מצודת ציון

"מטה" - מלשון הטיה