מצודות על יחזקאל ט ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"והתוית תו" - תרשום סימן על מצחות הצדיקים הנאנחים ומצטערים בעבור כל התועבות הנעשות בתוכה

"בתוך העיר" - ולתוספת ביאור אמר בתוך ירושלים  

מצודת ציון

"והתוית תו" - ענין רושם וסימן כמו ויתו על דלתות השער (שמואל א כא)

"מצחות" - מלשון מצח

"והנאנקים" - גם הוא ענין אנחה כמו אנקת אסיר (תהלים קב)