מצודות על יחזקאל ט ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק ט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


מצודת דוד

"המשחית" - וכי תשחית את כולם בעת תשפוך חמתך על ירושלים

"ונאשאר אני" - לא נשאר כ"א אני כי לא רשם סימן אף על אחד כי לא מצא צדיק ורז"ל אמרו שנענשו על שלא מיחו בהם

מצודת ציון

"ונאשאר" - כמו ונשאר

"אהה" - ענין לשון צעקת יללה