מצודות על יחזקאל טו ד

<< מצודות על יחזקאל • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"הנה לאש" - ר"ל ועתה אוסיף לומר הנה אם העץ ההוא ניתן אל האש לשריפה והאש שרפה בה בשתי הקצוות ונתייבש בתוכו וכי אפשר שיצלח למלאכה

מצודת ציון

"לאכלה" - על השרפה יאמר בלשון שאלה

"נחר" - ענין יובש כמו נחר מפוח (ירמיהו ו)

"היצלח" - ר"ל הראוי ואמר בלשון שאלה