מצודות על יחזקאל טו ב

מצודות על יחזקאל • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • 


מצודת דוד

"הזמורה וגו'" - ר"ל לא על גפן הכרמים בעלת פרי אני אומר אלא על הזמורה הגדילה ביער שהוא עץ גפן מדברי שאינו עושה פירות

"מה יהיה וגו'" - ר"ל מה הוא הגרעון של עץ הגפן מכל שאר העצים

מצודת ציון

"הזמורה" - כן יקרא ענף מעץ הגפן וכן ויכרתו משם זמורה (במדבר יג)